Trafikketterforsker Jan T. Brodtkorb

Vi bistår med trafikkrelaterte problemer som;

* rettslige prosesser vedrørende trafikkrelaterte situasjoner

Se referanser og oppslag i media.

Jan T. Brodkorb
jbrod@broadpark.no
Telefon 900 39 090